Abysmal Melancholy

God speed you meddling kids.

gameraboy:

Donald’s Happy Birthday (1949)